Видео платформа за излъчване в реално време на заседанията на общинския съвет и комисиите на община Пловдив.

  • На живо
  • Записи
Тук можете да наблюдавате в реално време или на запис заседания на общинския съвет и/или комисиите на община Пловдив.
Записи